Języki dla Ciebie – dostępne w szkole Galileo.

Język angielski

Język hiszpański

Język niemiecki

Język włoski

Język rosyjski

Co możemy Państwu powiedzieć o naszych kursach?

Oferujemy Państwu kursy grupowe oraz zajęcia indywidualne języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i włoskiego na wszystkich poziomach zaawansowania dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Na naszych kursach kładziemy nacisk na naukę swobodnego i skutecznego porozumiewania się w języku obcym. Wykorzystujemy różne metody i techniki, w tym metodę komunikatywną, która pozwala rozwijać cztery podstawowe umiejętności językowe: słuchanie, czytanie, mówienie oraz pisanie.
Podczas kursów egzaminacyjnych największą uwagę przywiązujemy do zapoznania słuchaczy ze strategiami skutecznego rozwiązywania testów egzaminacyjnych.
Priorytetem w naszej pracy, niezależnie od rodzaju kursu, jest wyćwiczenie umiejętności swobodnego porozumiewania się w języku obcym zarówno w życiu codziennym jak i w pracy zawodowej.

Czy „Galileo” prowadzi szkolenia dla Firm?

Oczywiście! Zapraszamy firmy oraz instytucje na grupowe oraz indywidualne kursy języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego oraz rosyjskiego, na każdym poziomie zaawansowania. Program zajęć ustalany jest indywidualnie po zapoznaniu się z oczekiwaniami oraz potrzebami Państwa firmy.
Podczas zajęć Słuchacz rozwija wszystkie umiejętności językowe (mówienie, rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie). Szczególny duży nacisk kładziemy na konwersacje – ćwiczenie płynności wypowiedzi podczas zajęć w dużym stopniu ułatwia późniejsze porozumiewanie się w życiu codziennym. Ponadto staramy się, aby nasz kurs był wzbogacony m.in. o najczęściej występujące w Państwa firmie sytuacje, w których pracownicy będą wykorzystywać język obcy (np. pisanie pism w języku obcym, przygotowywanie korespondencji biznesowej, symulowanie rozmowy telefonicznej, prowadzenie spotkań oraz prezentacji itp.).
Zapewniamy Państwu doskonale przygotowaną kadrę lektorską (absolwenci kierunków filologicznych oraz Native Speakers, lektorzy ze specjalizacjami z języków specjalistycznych oraz translatoryki).

Proponujemy Państwu dogodne warunki finansowania nauki oraz korzystne rabaty.

Długość kursów, miejsce spotkań oraz terminy zajęć ustalamy według indywidualnych potrzeb klienta.

W celu umówienia się na spotkanie w sprawie szkolenia prosimy o kontakt.